Velkommen til Årsmøte i Eidsvold IF

Årsmøtet avholdes den 21.mars klokken 19:00 på klubbhuset i Nyvegen 37 på Råholt

Til medlemmene i Eidsvold IF

Styret innkaller herved til årsmøte i Eidsvold IF

Årsmøtet avholdes 21 mars klokken 19:00 på klubbhuset i Nyvegen 37 på Råholt

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 7 mars til kontakt@eidsvold-if.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside under menyen Om Eidsvold IF og Årsmøtet 2018

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift