Eidsvold IF - Æresmedlemskap

Æresmedlemskap er klubbens høyeste hedersbevisning. Denne kan tildeles medlemmer som gjennom lang tid har gjort mye for klubben og har vært medlem av klubben i minimum 10 år. - Har du en kandidat så ønsker styret innspill før 8 mars.

Eidsvold IF Æresmedlemskap

Bakgrunn: Æresmedlemskap er klubbens høyeste hedersbevisning. Denne kan tildeles medlemmer som gjennom lang tid har gjort mye for klubben og har vært medlem av klubben i minimum 10 år.

Hensikt: Eidsvold IF ønsker å vise respekt og takknemlighet til personer som over år har bidratt til drift og utvikling av klubben.

Kriterier: Æresmedlemskap kan bevilges til medlemmer som har utført usedvanlig fortjenestefullt arbeid for klubben gjennom mange år, eller i en eller flere spesielle saker som har fått stor betydning for klubben.

Eller: Gjennom mange år, så vel sportslig som administrativt, har betydd svært mye for miljø, samhold og trivsel i klubben. Ved spesielle tilfeller kan Styret velge å tildele direkte æresmedlemskap.

Innhold: Æresmedlemmer får et livslangt og gratis medlemskap i klubben. Den som utnevnes til æresmedlem skal motta et synlig bevis på utnevnelsen i form at et spesiallaget diplom og Pin.

Kåring: Forslag sendes til styret innen 8. mars hvert år. Skriv noen ord og legg gjerne med et bilde av kandidaten i en liten søknad. Send denne til kontakt@eidsvold-if.no. Styret vil så velge hvem som får årets pokal og utnevnelsen vil skje på klubbens Årsmøtet i mars

Generell info: Diplomet undertegnes av klubbens sittende formann. Det skal opprettes et arkiv over æresmedlemmene med begrunnelse for tildelingen. Denne publiseres på klubbens hjemmeside

Legger ved et eksempel på hvorfor Steinar Larsen ble valg i 2012 - Kjenner du noen som fortjener heder og ære etter lang innsats for klubben, så send inn forslag.


©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift